Hostingo paslaug� lyderis
Interneto vizija Pagalba
Karjera Pagalba

Svetain�s talpinimas cizas.lt

Serveris jau aktyvuotas ir paruo�tas naudojimui.

Kaip naudotis serveriu?

  • Klient� sistema - �ia rasite serverio slapta�od�, gal�site jungtis prie valdymo pulto, steb�ti statistik�, keisti talpinimo plano parametrus.
  • Pagalba - Informacija kaip naudotis domenais, svetain�s talpinimu ir el. pa�tu.

Kaip �kelti svetain�?

  • FTP programos pagalba prisijunkite prie ftp://cizas.lt serverio;
  • �kelkite svetain�s puslapius � /domains/cizas.lt/public_html direktorij�;
  • �io puslapio pavadinimas yra index.html, nepamir�kite jo pakeisti ar pa�alinti i� serverio.

Dar nesate suk�r� svetain�s?

Sukurkite bei patalpinkite saugi�, funkcionali�, puikiai atrodan�i� interneto svetain� su Dizaineriai.lt �rankiu. Tai lengva ir smagu - u�truksite vos pusvaland�.